пари-негативни-убеждения
20 юни

Пари.Къде са?

Защо нямаме пари Негативните убеждения водят до парични блокажи Нямам пари! Често изказвано, често мислено, често приемано, като нещо нормално. Въпроса е, наистина ли това е нормално, наистина ли, липсата …