Център за личностно развитие Валентина Великова - Анкета


Попълвайки нашата анкета, ние ще разберем какво Ви вълнува, какво Ви тревожи, Какво искате да знаете?

Ето няколко примерни теми:
Защо създавам толкова трудно приятелства?
Защо някои успяват, а аз не?
Защо влагам толкова много усилия в работата си, а това сякаш остава незабелязано?
Как да преодолея страховете си?
Как да разбера дали мога да се доверя на някого?
Как да разбера какво е на-доброто решение?
Как да преодолея раздялата?
Как да разбера дали настоящия ми партньор е мъжа, който да остане до мен?
Мога ли да превъзмогна изневярата?
Защо децата ми не ме слушат?
Имам чувството, че партньорът ми не ме уважава? Как да си върна уважението му?
Как да овладея гневните си изблици?
Искам да си намеря хоби – как да избера?
Имам идея – как да я реализирам?
Да остана ли в България?
Как да избера къде да продължа образованието си?

 
АНКЕТА
 
Вашата Електронна поща:
Вашия пол е?:
Вашето образование е?:
Вие живеете ?:
Вашата възраст е?:
Вашето занятие е?:
Вие използвате Интернет?:
Използвате Интернет за?:
Любими места и приложения в Интернет са?:Пазарувате ли в Интернет?:


Какво пазарувате в Интернет?:


Кое е важно за Вас?:
Искате ли да знаете повече?:

Предложете тема, която е важна за Вас?:
Хареса ли Ви анкетата:

Добавете въпроси към анкетата?:
Капча *: 


бюлетин

Абонирайте се.
Бъдете информирани!
Грабнете своя бонус веднага!

Адрес

41, ул. Македония
Варна 9002+359 877 133 993 office@velikova.eu
Намерете ни

Google+