финансово планиране - 25 Август 2015 - Блог - Център за личностно развитие Валентина Великова
Главна» Консултации » 2015 » Август » 25 » финансово планиране


11:04
финансово планиране
Финансово планиране 


Етапи на финансовото планиране


Планирането е неделим момент от всяка разумна човешка дейност. Преди да направи каквото и да е човек вече има в съзнанието си представа за желания резултат от действието и начинът, по който трябва да го постигне. С други думи, сегашните действия на хората винаги са израз на някакви очаквания за бъдещето. За това те трябва активно да мислят и действат. Особено са необходими такива проекти и концепции, с помощта на които навреме да се осъзнават желаните цели и да се предприемат мерки за тяхното постигане.
Планирането е процес на определяне на целите и формулиране, оценяване и подбор на политиката, стратегията и тактиката на действие за постигане на поставените цели.
Един от основните етапи в управленската дейност на предприятието е фирменото планиране на крайните му финансово-икономически резултати. В пазарното стопанство се използват главно финансови категории. Поради това обстоятелство при него решаващо значение има фирменото финансово планиране. То се осъществява в условията на непрекъснато действие и развитие и има насочващ и ориентиращ характер.
Финансовото планиране е заключителния етап на цялостния планов процес в предприятието; в краткосрочен и средносрочен план е възможно сравнително точно финансово да се прогнозира и планира цялостната дейност на предприятието.

 1. Формиране на  цели
Формулирането на целите  е важно,  както и  поставянето  на  изрични и ясни приоритети за бизнеса и неговото бъдещо развитие.  Да се зададат ясно въпроси от типа:
 • Пускане на нов продукт;
 • Увеличаване обема на продажбите,  наложен от търсенето ;
 • Закупуване на нов  актив за бизнеса,  необходим за развитието му ;
   Целите да са  ясни, реалистични  и  разумни .

 2. Събиране на необходимата информация
Задачите на  този етап са следните:
 • преценка  на настоящото финансово състояние  на  бизнеса ;
 • проследяване на месечните обороти,  печалба  и тяхната цикличност ;
 • желаното бъдещо състояние на бизнеса и размер на натрупаните  собствени  средства;
 • срок за постигане на желаното състояние и  правилна преценка на поемания риск;
 • какво можете да направите, за да се придвижите от настоящето до бъдещото финансово състояние; 
 • преглед  на  наличните  собствени средства  и  необходимостта  от  търсене на заемни;
​Важен елемент в процеса на събиране на информация е да бъде установено нивото на поносимост към риск,  преди да се направят каквито и да било първи крачки.  Без тази предварителна информация за  бизнеса си,  собственика няма да бъде в позиция да вземе правилните  финансови решения, подходящи и адаптирани конкретно за своя бизнес.

3. Разработване на финансов план
След като информацията  е събрана и  при необходимост  целите са преформулирани и уточнени, се пристъпва  към разработването на план, по който да се „придвижи” от текущата си финансова позиция към финансово състояние, необходимо за постигане на поставените цели.  Да се  пресметне точно и премерено нуждата от  заемни средства  и срока  на тяхното заемане.   Именно правилната  преценка на риска  който  се поема,  заедно със съфинасирането   е  в основата на добре изготвения финансов план.   Планът се разработва конкретно за  съответния бизнес,  като предлаганите стратегии да  бъдат  съобразени със специфичните   нужди,   цели и възможности на  бизнеса.   Правилно да се прецени  размера и срока на  търсеното  финансиране и дали то е  съобразено  с платежоспособността на  бизнеса на този етап.

 4. Изпълнение на плана
Финансовото планиране е нещо повече от предоставяне на съвети.  Един финансов план е полезен  само ако бъде реализиран.  Това налага и предприемането на съответни  действия за изпълнение на плана , които  преминават през следните  примерни етапи :
 • преценка  на финансово състояние  на  бизнеса и анализ на входящите и изходящи финансови потоци ;
 • преглед  на  наличните  собствени средства  и  необходимостта  от външно финансиране;
 • определяне  вида и размера на  необходимите заемни средства;
 • намиране на  подходящ - доверен  и гъвкав партньор  /Банка/;
 • подготовка  на  съответните  документи  представящи  финансовото състояние на бизнеса;
 • предоставяне на  документи свързани с  обезпечението по  бъдещата сделка;
 • обсъждане на  поетапно погасяване, съобразено с  циклите на съответния бизнес / входящи финансови потоци /;  
 • одобрение на очакваното финансиране от  Банка и  съответно усвояване;

5. Наблюдение и управление  на плана
Тази стъпка включва периодично наблюдение и оценка на плана, така че той да продължава да отговаря на  нуждите на бизнеса  и да помага за  придвижването  към постигане на  белязаните цели.  Клиент и Банка  е хубаво  да общуват периодично  за осъвременяване на  финансовата  информацията   както за бизнеса ,   така и за предлаганите  продукти от страна на финансиращата банка,  и ако е необходимо,  да актуализират плана и да предприемат налагащите се корективни действия.

Желая Ви ЩАСТИЕ!
Радвам се, че сме заедно!
Благодаря Ви!

С любов и уважение!
Деляна Жекова

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Абонирайте се. Бъдете информирани!
Грабнете своя бонус веднага!Деляна Жекова
Свържете се с мен:
имейл
Deliana.Ivanova@velikova.eu

medena399


 
Категория: Бизнес | Преглеждания: 778 | Добавено от: PONOPONO | Тагове: финансово планиране, етапи на финансово планиране | Рейтинг: 0.0/0
Общо коментари: 0
avatar
бюлетин

Абонирайте се.
Бъдете информирани!
Грабнете своя бонус веднага!

Адрес

41, ул. Македония
Варна 9002+359 877 133 993 office@velikova.eu
Намерете ни